ELDERLY CARE CENTER

Project Description

ชื่อโครงการ : ELDERLY CARE CENTER

ที่ตั้ง : ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาสลาดพร้าว

ประเภทอาคาร : อาคารดูแลผู้ป่วยสูงอายุ 5 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พท. 3500 ตารางเมตร

Project Type