DIPLOMAT HOTEL

Project Description

ชื่อโครงการ : DIPLOMAT HOTEL

ที่ตั้ง : ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร

Project Type