ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์

Project Description

ชื่อโครงการ : ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

ประเภทอาคาร : อาคารศูนย์การแพทย์ พท.ก่อสร้าง 60,000 ตารางเมตร

Project Type